11 Ağustos 2020 Salı

YALIKAVAK'TAKİ RES'LERİN İMAR PLANLARI İPTAL EDİLDİ

BHM
04.01.2019 11:06
1084 Okuma
YALIKAVAK'TAKİ RES'LERİN İMAR PLANLARI İPTAL EDİLDİ
Yalıkavak Geriş’teki Rüzgar Elektrik Santralleri (RES) ile ilgili TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davada, Muğla 2. İdare Mahkemesi bölgenin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planlarının iptaline karar verdi.
Geriş’te yapılması planlanan ve  tartışma ve davalara sebep olan RES’ler, Muğla 2.İdare Mahkemesi’nin verdiği kararla yeniden gündeme geliyor.
 
Tartışmalar ve dava süreçleri devam ederken, 2017 yılı yazında Geriş tepelerine türbinler dikilmişti. O türbinlerin olduğu alanla ilgili, Muğla 2. İdare Mahkemesi Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci olumlu olarak tamamlanmadan, alanın bu yönde planlanması ve yapılaşmasına yönelik planlarda mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planlarının iptaline karar verdi. 
 
TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına açılan ve RES'leri yapan Rüzgar Elektrik A.Ş.'nin müdahil olduğu dava sonucunda Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin kararında şu ifadeler kullanıldı; 
 
“Çevre Kanununun yukarıda yer verilen 10. maddesi uyarınca, dava konusu planlamanın konusunu oluşturan Geriş Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi hakkında ÇED Olumlu kararı alınmadıkça tesise ilişkin onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatlı verilmesinin mümkün olmayacağı ve dava konusu planlamanın gerekçesinin ortadan kalkacağı anlaşıldığından, alana ilişkin olarak verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" işleminin Mahkemece iptal edildiği, haliyle dava konusu planların gerekçesinin ortadan kalktığı görülerek, çevresel etki değerlendirmesi süreci olumlu olarak tamamlanmadan, alanın bu yönde planlanması ve yapılaşmasına yönelik planlarda mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” denildi.
 
BHM

Son Haberler

©2016 - BHM | BODRUM HABER MERKEZİ info@bodrumhabermerkezi.com