08 Temmuz 2020 Çarşamba

BELEDİYE BELGELİ OTELLERE BAKANLIK DENETİMİ GELİYOR..

BHM
20.02.2020 16:23
17 Okuma
BELEDİYE BELGELİ OTELLERE BAKANLIK DENETİMİ GELİYOR..
Turizm sektörü ile ilgili temel yasalardan biri olarak kabul gören 2634 Sayılı Teşvik Yasasında değişikliğe gidiliyor.

AKP'li milletvekillerinin hazırladığı 38 maddelik torba yasa teklifinde belediye belgeli otellerin denetiminin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na verilmesi ve bakanlığa tahsisleri iptal yetkisi bulunuyor. Hazırlanan 38 maddelik torba yasa içinde yer alan konuyla ilgili düzenleme gerçekleştiğinde belediye belgeli oteller Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetimine tabi tutulacak. Ayrıca 38 maddenin yer aldığı torba yasa teklifinin 8’inci maddesiyle bakanlığı yapılmış arazi tahsislerinin iptali yetkisi veriyor.

Belediyelerin Onayı Alınmayacak Mı?

Yasa teklifinde tahsislerini iptal ettiği turizm tesislerinin kullanım hakları Hazineye geçerken bundan sonra belediyelerin onayı alınmayacağı bildiriliyor.

2634 sayılı yasada değişiklikler yapmayı öngören teklife göre; bakanlığa geçen taşınmazlar üzerinde yeni bir irtifak hakkı tesis edilmesi ve tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak haklarının tapudan terkin edilmesi işlemleri Turizm Bakanlığı’nın onayıyla gerçekleşecek.  Bunun için belediye encümeni karan ya da il idare kurulunun onayı gerekmeyecek.

Turizmle İlgili Diğer Maddeler

Torba yasada sektörü ilgilendiren iki madde daha bulunuyor. Turizm amacıyla yapılan tesislerin turizm faaliyeti dışında kullanımı yasak olacak. Ayrıca askeri alanlar ve turizm için ayrılmış alanlarda yapılacak maden aramaları için de ilgili bakanlıkların görüşüne başvurulacak. Turizm yatırım tahsisleri konusunda yerine getirilmeyen yükümlülükler için ortaya çıkan dava süreçleri kısalacak.

Son Haberler

©2016 - BHM | BODRUM HABER MERKEZİ info@bodrumhabermerkezi.com