TURİZMDE SAĞLIK S.O.S VERİYOR

Serdar KARCILIOĞLU | TURİZM ARENASI 25.02.2011 18:49
1448 0

Hep bir şeyler duyuyorduk , ihtimal vermiyorduk ama son zamanlarda işini hakkıyla yapan sağlık kurumlarından sesler , serzenişler biraz daha yükselmeye başladı…

Konunun diğer taraftarlarından da sesler ve serzenişler hatta ciddi eleştiriler yükseldi

Son zamanlarda ciddi boyutlara ulaşan ve ülkemizde sağlık hizmeti almak zorunda kalan yabancı misafirlerimizin ülkelerine dönüşte gereksiz tanı ve tedavi yapıldığı yolundaki yoğun şikayetlerinden söz ediyorum...

Bu konunun Yabancı sigorta şirketleri tarafından farkına varıldığı ve bu durumu ülkelerinden Türkiye ye turist getiren tur operatörleri ile ciddi önlemler alınması yolunda görüştükleri kısaca antenlerin bu işe çevrildiği duyumlarını almaya başladık...

Konuştuğum bazı sağlık kurumu yetkilileri , özel sağlık sigortalı her hangi bir turistin tedavisi esnasında önceden provizyona otomatik olarak verilen yanıtın , son zamanlarda incelenmeye , araştırmaya hatta soruşturmaya dayalı olarak verilmeye başlandığını ifade ediyorlar...

Bu da Tıp dünyasının geçerli kuralları ile çalışan ve ciddi sağlık kuruluşlarının müdahele imkanlarını kısıtlamaya hem de sigortalının tedavi hizmetinin yavaşlamasına , uzamasına hatta yapılamamasına neden olmaktadır...

Buna sebep olarak yaptığım araştırma ve aldığım duyumlar bu olayların sebeplerinin ne yazık ki bazı tesislerde sağlık hizmetlerinin astronomik rakamlar karşılığında pazarlanması nedeniyle oluştuğu sonucunu çıkarmaktadır.

Ben şahsen kurumsal ve profesyonelce idare edilen hiçbir turizm tesisinin İnsan sağlığına direkt olarak etki edebilecek ve olumsuz sonuçlar doğurabilecek hareketlerin karşılığında temin edilecek bir paranın “cost” ların düşürülmesi adına dikkate alınmayacağı inancındayım ama , ateş olmayan yerden duman çıkmaz ata sözünü de unutmamak gerekir diye düşünüyor ve şöyle bir muhakeme yapıyorum...

Hemen hemen tüm dünyada resmi ve özel sağlık hizmetlerinin bedelleri ve de kuralları ilgili devlet kurumlarınca belirlenmiştir . Bu konu Ülkemizde de Türk Tabipler Birliği tarafından düzenlenmekte ve uyulması zorunlu tutulmaktadır.

Listeye baktığınızda , özellikle Sosyal Devlet anlayışı ile idare edilen ülkeler dahil olmak üzere bizim ülkemizde de İnsanlarının alacakları özel sağlık hizmetlerinin ücretlerinin gayet makul düzeyde ve astronomik rakamlar olmadığını görürsünüz.

Turist sağlığı ve turizm tabipleri konusunda şunu söylemek istiyorum, böyle bir durumda tesiste sağlık problemi ile karşı karşıya kalan yabancı misafirin yönlendirilmesi karşılığı , kendisinden veya özel sağlık sigortasından hizmet bedeli olarak alabileceği ücret belli olan bir sağlıkçı veya kurumunun otele ödediği astronomik sponsorluk bedelini nasıl çıkarabileceğini düşünürsünüz..

Bu tür kişi ve kuruluşların,maktu fiyatlarla bakmak zorunda kaldığı , hayatında hiç görmediği belki de bir daha hiç görmeyeceği dünyanın bir ucundan gelmiş yabancı misafire sizce zararına hizmet verebileceğine inanıyormusunuz...?

Konunun içine biraz girince öyle şeyler duydum ki , çok basit bir hastalığı olan hastanın gereksiz müdaheleler ile yoğun bakıma gönderilecek kadar sağlıksızlıklaştırıldığını , Ciddi bir sorunu olan ve tedavisi için tam teşekküllü bir hastane gereken bir hastanın ise kısıtlı koşullarda yapılan başarısız müdahelenin sonunda getirildiği hastanede iş işten geçtiği durumların görüldüğü anlatımları hala iyi niyetimi muhafaza ederekten dedikodu olduklarına inanmak istiyorum...

Bu tür olayların Hipokrat Yemini etmiş tüm tıp adamlarını etkileyeceğini ,yaşananların bir turizm bölgesinde olması nedeniyle biz turizmcileri ve ülke turizmimize ciddi yaralar vereceği kaçınılmazdır...

Ayrıca, sermaye yapıları bu tür sponsorluklara yetmeyen onlarca tıp adamına mesleğe yeni atılmış pratisyen hekimlerimize haksız rekabet olmuyor mu...?

Şimdi bu durumda dalga dalga seslerin yükseldiği bir konuya “Olmaz öyle şey hiçbir tesis , hiç bir turizmci direkt olarak insan sağlığını ilgilendiren ve ülkesinin imajını zedeleyecek ,ciddi sonuçlar doğurabilecek böyle bir yanlışlığa bütçelerine olumlu etki edeceği ve cost’larını düşüreceği uğruna katılamazlar” diyerek yok sayıp kafamızı çevirebilir miyiz...?

İstatistikler turizm hareketine katılan turistlerin gittikleri yabancı ülkelerde kaldıkları süre içinde karşı karşıya kaldığı doktor gerektiren hastalık tanılarının belli olduğunu ve bulguların ağırlıklı olarak mide rahatsızlıkları,grip,güneş yanığı, kırık vs gibi çok basit hastalıklar olarak sıralandığını gösteriyor..

Yaptığımız bir inceleme önceki yıllarda turizm sezonu içerisinde Bodruma yabancı tur operatörleri ile gelen turistlerden resmi ve özel sağlık kuruluşlarına intikal eden yukarıda bahsettiğimiz basit tanı vakalı hasta sayılarının sadece beş-altı binler civarında olduğunu gösteriyor...

Ciddi anlamda müdahele gerektirecek kalp,böbrek vs gibi ağır hastalıkların oranlarının çok düşük olduğunu var sayarak basit bir hesaplama ile ve de normal olarak bu hastalıklardan yabancı turistlerce Bodruma bırakılan para olsa olsa 600.000 USD civarlarında olabileceği gerçeğine ulaşıyoruz

Duyumlarımız irili ufaklı Turizm Tesislerine sağlık hizmetleri karşılığında verilen paraların 30 ila 40 bin Euro’lar hatta daha yükseklerde uçuştuğuna işaret ediyor..

Benim bildiğim kadarıyla Bodrumda iki tane büyük ve kurumsallaşmış özel hastane ile sayıları son yıllarda epeyce artan klinik, bir o kadar muayehane,bir o kadar serbest çalışan doktor var yani bu pasta aynı zamanda tüm bunlar arasında paylaştırıldığı düşünülecek olursa dağıtılan bu promosyon bedelleri nasıl çıkarılıyor acaba dersiniz...?

Ülke çıkarlarının Turizm sektöründe de kişisel çıkarların önüne geçeceği milyar dolarlık turizm getirilerini riske etmeyecek günlerin özlemiyle...İLK YORUMU SİZ YAPIN...