BODRUM BELEDİYE MECLİSİ BUGÜN TOPLANIYOR

BHM 04.10.2018 09:00 0 Yorum 367 Okunma

Bodrum Belediyesi 2018 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 10 gündem maddesi ile bugün yapılacak.

4 Ekim 2018 Perşembe günü saat 14.00’de Konacık Mahallesi’nde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek toplantının 6 gündem maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 3 maddesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü, 1 gündem maddesi ise Temizlik İşleri Müdürlüğü ile ilgili.
 
Bugün görevine dönecek Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un başkanlık etmesi beklenen toplantının gündem maddeleri şu şekilde;
 
1- Torba Mahallesi, 153 ada, 27-28-29-30-31-33-34-35-57-58 ve 59 parsellere ilişkin “Küçük Sanayi Alanı” Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) 
 
2- Umurça Mahallesi, Yokuşbaşı Mevkii, Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı –Kültürel Tesis ve Karayolu Güzergahında İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) 
 
3- Gümüşlük Mahallesi, 328 ada, 53 parsel numaralı “Sosyal Ve Kültürel Tesis Alanı” lejantlı taşınmazın, geçici olarak “Pazar Yeri” amaçlı kullanılması teklifinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) 
 
4- Bitez Mahallesinde bulunan, 2153 Sokak isminin değiştirilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) 
 
5- Akyarlar Mahallesinin kuzeyinde yer alan ve imar planları içerisinde kalmayan bölgeye isim verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) 
 
6- Yalı Mahallesinin güneydoğusunda yer alan ve imar planları içerisinde kalmayan 4 adet bölgeye isim verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) 
 
7- 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince hazırlanan “2018 yılına ait Bodrum Evsel Katı Atık Tarife Raporunun ve Tarife Ücretleri”nin görüşülmesi. (Temizlik İşleri Müdürlüğü) 
 
8- Bodrum Belediyesi 2019 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi Taslağının görüşülmesi. (Strateji Geliştirme Müdürlüğü) 
 
9- Bodrum Belediyesi 2019 Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Taslağının görüşülmesi. (Strateji Geliştirme Müdürlüğü) 
 
10- Bodrum Belediyesi 2019 Yılı Performans Programının görüşülmesi. (Strateji Geliştirme Müdürlüğü)


İLK YORUMU SİZ YAPIN...